baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2019 rok

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2019 rok

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2019 rok  odbędzie się na XXVI sesji Rady Gminy Gniezno, która została zaplanowana na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno.

W debacie nad raportem oprócz radnych, może uczestniczyć 15 mieszkańców Gminy Gniezno.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno pisemne zgłoszenie poparte, co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Gniezno.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gnieźnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniezno.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Gniezno - pok. 8, w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

/- / Mariusz Nawrocki

 

 Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie

 Treść raportu

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła