baner1

baner2

baner3

baner4

Od 1 października obowiązują zniżki w opłatach za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych

naglowek_odpady

 

Jaka jest wysokość zniżki?

Zniżka w wysokości 4,00 zł miesięcznie przysługuje na każdego członka rodziny wielodzietnej. Każde piąte i kolejne dziecko  z rodziny wielodzietnej otrzymuje zwolnienie w całości.

Komu przysługuje zniżka?

> Zniżka przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, zamieszkującym wspólnie  na nieruchomości (rodzic/rodzice i małżonek rodzica oraz minimum troje dzieci w wieku do 18 lat, a w przypadku gdy dziecko uczy się - w wieku do 25 lat).
> Posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny.
> Zbiórka odpadów z nieruchomości musi odbywać się w sposób selektywny.
> Na dzień złożenia deklaracji nie ma zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Aby uzyskać zwolnienie z opłaty należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą częściowe zwolnienie dla rodzin wielodzietnych.

Formularz deklaracji (pdf do pobrania)

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.urzadgminy.gniezno.pl w zakładce „Formularze” i w siedzibie urzędu
Szczegółowe informacje - tel. 61 424 57 62 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11

odpady_zwolnienie

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła