baner1

baner2

baner3

baner4

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY GNIEZNO

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY GNIEZNO

Wójt Gminy Gniezno ogłasza, iż od dnia 27 maja 2024 roku do 20 czerwca 2024 r., przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Gniezno dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej, niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Gniezno.

Beneficjent końcowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 3 września 2024 roku jest zobowiązany do przedłożenia Gminie Gniezno końcowego rozliczenia realizacji przedsięwzięcia, a umowy
z beneficjentami końcowymi będą zawierane do 5 lipca 2024 roku.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski należy składać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych – pokój nr 9 lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

Telefon kontaktowy: 61 424 57 66

Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinasowanie w ramach Programu Priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE na terenie Gminy Gniezno

 

logo

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW DO DNIA 31.12.2023 - 1

LICZBA ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ BENEFICJENTÓW - 1

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - 37 500,00 ZŁ

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła