baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

WÓJT GMINY GNIEZNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.);

Celem realizacji zadania jest zapewnienie wypoczynku letniego w gminie w formie półkolonii dzieciom i młodzieży, które mieszkają na terenie Gminy Gniezno, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:  Rozpoczęcie od 28.06.2021 roku, zakończenie do 27.08.2021 roku, z tym, że organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich w okresie od 12.07.2021 roku do 16.07.2021 roku. Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Dokumentacja konkursowa DO POBRANIA (pdf)

logo gmina

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła