baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja wydarzeń sportowo - rekreacyjnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wydarzeń sportowo - rekreacyjnych.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzeń sportowo- rekreacyjnych pt. "Potyczki rodzinno - sąsiedzkie".

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy Gniezno dzieci i młodzieży, osobom dorosłym, seniorom wypoczynku i rekreacji w ramach zajęć sportowo rekreacyjno – tanecznych. Zadanie ma na celu promowanie zajęć ruchowych, zdrowego stylu życia. Dodatkowo tego typu projekt służyć ma integracji sąsiedzkiej, budowaniu więzi społecznych, obywatelskich i międzypokoleniowych. Rezultaty zadania, jakie gmina Gniezno zamierza osiągnąć w związku z realizacją zadania to zorganizowanie w okresie wakacji letnich czterech wydarzeń w czterech sołectwach gminy Gniezno. Miejsce realizacji zadania: gmina Gniezno, wsie: Szczytniki Duchowne, Osiniec, Piekary, Modliszewko.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Gniezno (do pobrania poniżej)

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzeń sportowo- rekreacyjnych

Wzór formularza oferty

Wzór sprawozdania z realizacji zadania

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła