baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO
z dnia 17.06.2024
w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U.2023 poz. 571) Gmina Gniezno może wesprzeć, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie, Modliszewo 19 A, 62-200 Gniezno, KRS 0000077916 złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach: Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz na rzecz dzieci i młodzieży. IV Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gnieźnieńskiego

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

Wójt Gminy Gniezno
/-/
Maria Suplicka

 

Informacja o ofercie

Formularz zgłaszania uwag

Oferta OSP Modliszewo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła