baner1

baner2

baner3

baner4

Podatek akcyzowy

Wójt Gminy Gniezno informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z nią producenci rolni będący posiadaczami bydła, mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP). Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego

(Wzór wniosku  do  ARMiR )

Zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR stanowić będzie załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do Wójta

(Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego ).

Wnioski do Wójta Gminy należy składać w następujących terminach:
- od 1 - 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- od 1 - 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła