baner1

baner2

baner3

baner4

Odsłonięcie pomnika w Zdziechowie

30 grudnia 2018 r w obecności Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Parlamentarzystów, Samorządowców, Mieszkańców Gminy Gniezno, zaproszonych gości oraz harcerzy i pocztów sztandarowych, odsłonięto w Zdziechowie pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość była punktem kulminacyjnym obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz "Bitwy pod Zdziechową" na terenie Gminy Gniezno. Uroczystości patriotyczne w Zdziechowie rozpoczęła o godzinie 1100 msza św. celebrowana przez Arcybiskupa Wojciecha Polaka - Prymasa Polski. Słowa powitania do wszystkich zgromadzonych w kościele parafialnym w Zdziechowie skierowała Maria Suplicka - Wójt Gminy Gniezno.   Licznie zgormadzeni uczestnicy wsłuchiwali się w homilię Ekscelencji Arcybiskupa podczas której padły słowa nawiązujące do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ksiądz Prymas wspomniał także o życiu i losach Wincentego Dondajewskiego, powstańca który zginą w "Bitwie pod Zdziechową". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w uroczystościach brali udział potomkowie bohaterskiego powstańca. Po wspólnej modlitwie  głos zabrał Senator Robert Gaweł - Prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu również wspomniał o poległym powstańcu oraz o znaczeniu "Bitwy pod Zdziechową" dla powodzenia całego Powstania Wielkopolskiego  szczególne w kontekście ochrony Gniezna. Gdyby 400-osobowy oddział  Grenzschutzu nie został pokonany przez Powstańców w Zdziechowie doszłoby zapewne  do zasilenia sił niemieckich przegrupowywanych w kierunku Poznania. Po wystąpieniu Senatora glos w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich  zabrał Jerzy Berlik, który zdał sprawozdanie z działalności komitetu. Zadaniem Komitetu było pozyskanie środków finansowych i nawiązanie współpracy z wykonawcami w celu odbudowy poświęconego Powstańcom pomnika w Zdziechowie. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy w uroczystym korowodzie przeszli do centrum wsi gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Odbył się również prowadzony przez harcerzy apel poległych. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Akcentem kończącym uroczystość było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów  przez przybyłe na uroczystość delegacje.

    

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła