baner1

baner2

baner3

baner4

Posiadasz kompostownik przydomowy? Skorzystaj z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnych

Od 1 kwietnia br. weszły w życie nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno. Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów wynosi 26 zł od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość.
Istnieje możliwość skorzystania od dnia dzisiejszego z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych .
Aby skorzystać z ulgi należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://urzadgminy.gniezno.pl/zasoby/files/formularze/2020/podatki/uchwala-wzor-deklaracji.pdf).
Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gniezno (urna), przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 61 424 57 62 lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła