baner

Spotkanie informacyjne „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa Oddział Gniezno, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zapraszają przedsiębiorców z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego na spotkanie informacyjne pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 października 2019 w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

Program spotkania:

🔹 9.30 - 10.00 rejestracja uczestników
🔹 10.00 - 10.15 powitanie oraz wprowadzenie w tematykę konferencji
🔹 10.15 - 12.15 - I część spotkania
Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Tematyka:
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
♻️ Ekopłatnik – zasady korzystania z programu
♻️ Opłata produktowa
♻️ Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów – zasady wypełniania, podstawowe błędy popełniania podczas wypełniania formularza
♻️ Wpis do rejestru, aktualizacja, wykreślenie (BDO)
🔹12.15 -12. 45 przerwa kawowa
🔹12.45 -13. 45 - II część spotkania
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
Tematyka:
♻️ Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przypadku gospodarowania odpadami

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod nr telefonu 61 424 07 48 lub na adres e-mail: srodowisko@powiat-gniezno.pl najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła