baner

System powiadamiania mieszkańców

Gmina Gniezno wprowadza sms-owy system powiadamiania mieszkańców. Zainteresowani mieszkańcy mogą wysłać sms z własnych komórek, który aktywuje usługę bezpłatnego otrzymywania wiadomości z Urzędu Gminy. Materiały informacyjne, pozwolą mieszkańcom gminy zapoznać się z usługą i zarejestrować swoje telefony w systemie powiadamiania. Multisms to bardzo bezpieczny sposób przekazywania informacji. Należy podkreślić że nikt w Urzędzie nie ma wglądu w bazę zarejestrowanych w usłudze numerów telefonów, nazwisk czy jakichkolwiek innych danych personalnych mieszkańców. Widoczna jest tylko ilość osób z danej wsi, które wysyłając smsa wyraziły chęć otrzymywania wiadomośći tą drogą. System rozpoczyna dopiero swoje funkcjonowanie w Gminie Gniezno, więc tworzenie bazy zainteresowanych musi trochę potrwać. Liczymy, że po około 3 miesiącach osiągniemy docelowo 30% aktywacji. Jeżeli jednak po tym okresie nie osiągniemy założonego celu - powtórzymy akcje informacyjną i ponownie roześlemy ulotki informujące o systemie MULTISMS.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła