baner

Szkolenie przed naborem wniosków nr 17/2022

logo

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE
28.02.2022, GODZ. 10:00


Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku, celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami. PROSIMY O ZGŁASZANIE SWOJEGO UDZIAŁU DROGĄ E-MAILOWĄ DO DNIA 23.02.2022 r., DO GODZ. 15:00, NA ADRES: k.lesinska@lgdtraktpiastow.pl
Należy podać w wiadomości dane kontaktowe. Na podany adres e-mail przesłany zostanie link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu.

Zapraszamy!

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła