baner1

baner2

baner3

baner4

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR na zakup sprzętu komputerowego

BENEFICJENT: GMINA GNIEZNO

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 847 500,00 zł

Baner

 

Gmina Gniezno realizuje projekt pn. "GRANTY PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno  w terminie  do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę /w przypadku dziecka niepełnoletniego/ (do pobrania)
    lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę (do pobrania);
  2. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć  do niniejszego oświadczenia;
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

 

Link do ogłoszenia https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku:

Tel.:  +48 42 631 21 05

e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła