baner

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 11 marca 2020 r.

Informacja o XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 14.20 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

 

Wniosek

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła