baner

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

logo

Zaproszenie

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz wspólnie z Powiatową i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego serdecznie  zapraszają przedstawicieli organizacji  pozarządowych z terenu miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego do udziału w Spotkaniu Informacyjno-Szkoleniowym, które odbędzie się 16 listopada 2021 roku, od 13.00 do 16.30 w Sali Sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu.

Tematyka spotkania:
- omówienie z oferty zadania publicznego zagadnienia w zakresie opisu zakładanych rezultatów zadania publicznego oraz pod kątem uzyskanych rezultatów.
- projekt jako odpowiedź na potrzeby lokalne.
- zajęcia warsztatowe – wypełnianie oferty realizacji zadnia publicznego przez uczestników szkolenia na podstawie dowolnie wybranych przez nich przedsięwzięć.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w terminie do 10 listopada telefonicznie pod numer: 61 424 07 50 lub mailowo na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: zdrowie@powiat-gniezno.p

Zgłoszenia można dokonywać także telefonicznie u przewodniczących RDPP: Marii Brykczyńskiej, tel. 693 423 720, jolabryk@op.pl lub Stanisława Dolacińskiego, tel. 534 333 199, stanislaw@dolacinski.pl

Po przeprowadzonym szkoleniu zostaną wręczone dla organizacji certyfikaty uczestnictwa. Bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

Starosta Gnieźnieński
/−/
Piotr Gruszczyński

Prezydent Miasta Gniezna
/−/
Tomasz Budasz

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Przewodnicząca
/−/
Maria Brykczyńska

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna
Przewodniczący
/−/
Stanisław Dolaciński

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła