baner

Zmiany w transporcie publicznym od stycznia 2023r.

Od 2 stycznia 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany w organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez  Spółkę Euromatpol na terenie Gminy Gniezno:

  1. Cena biletów jednorazowych dla wszystkich korzystających z transportu wynosić będzie  3,50 zł, bilety miesięczne  uczniowskie do wszystkich miejscowości na trasie 40,80 zł. Przewoźnik zobowiązany jest stosować ulgi ustawowe.
  2. Do 5 stycznia 2023 r  na  nowych trasach przewoźnik  nie będzie pobierał opłat za korzystanie z linii.
  3. Nowe linie komunikacyjne rozpoczynają i kończą bieg w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP) przy dworcu kolejowym w Gnieźnie, w celu dojazdu do szkół, zakładów pracy oraz przesiadki na pociąg.
  4. Kursowanie autobusów zaplanowano w dniach od poniedziałku do piątku również w okresie ferii  zimowych i wakacji letnich. Poranne kursy z Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie  realizowane będą po godzinie czwartej rano aby umożliwić dojazd do pracy do Gniezna mieszkańcom przed godziną szóstą. Następne kursy umożliwiające dojazd uczniów ok. godziny 7:30, 8:30 i 9:30 oraz powroty od godziny 13:30 do 17:30 i 19:00.
  5. Trasy linii autobusowych przedstawiają się następująco:

Linia 1 ZCP - Skiereszewo – Braciszewo – Mnichowo - Dalki – ZCP;

Linia 2 ZCP - Goślinowo - os. Leszka Białego, os. Platynowe - Strzyżewo Kościelne - Strzyżewo Smykowe -Strzyżewo Paczkowe – Łukaszewko;

Linia 3 ZCP - Jankówko - Jankowo Dolne - Kalina – Wierzbiczany – Lubochnia – Kujawki - Wola Skorzęcka - Szczytniki Duchowne – Osiniec - ZCP

Linia 4 ZCP - Pyszczynek – Obórka – Zdziechowa -Mączniki – Zdziechowa – Napoleonowo - Modliszewo-Modliszewko – Łabiszynek – Goślinowo - ZCP

Przewoźnik uruchomi w pierwszych dniach stycznia możliwość zakupu biletów miesięcznych uczniowskich i pracowniczych. Stosowne informacje będą podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Wnioski mieszkańców dotyczące trasy autobusu w m. Dalki przy os. Skalnym, Cienistym, Warzywnym, Wichrowym, Ogrodowym – przebudowaną drogą gminną, zostały uwzględnione w nowej siatce połączeń.

Wnioski mieszkańców Osińca Al. Pierwszej i  Al. Jedenastej zostaną uwzględnione przy planowanej pierwszej korekcie rozkładu jazdy  po pierwszych tygodniach funkcjonowania transportu.

Dowozy dzieci do szkól gminnych będą prowadzone przez  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „Joanna” Zbigniew Brzuszkiewicz z Gniezna. Od stycznia 2023r. następują zmiany w zakresie tych dowozów:

1. Uczniowie dojeżdżający do szkół na terenie gminy dowożeni będą na podstawie biletów miesięcznych, których koszt pokrywany będzie w całości z pieniędzy z budżetu gminy. W autobusie zapewnione będzie miejsce siedzące dla każdego dziecka  oraz znajdować się będzie pełnoletni opiekun dla dzieci.

2. Dowozami objęte nadal  będą dzieci dla których Gmina Gniezno nie ma obowiązku dowożenia czyli zamieszkujące bliżej niż 3 i 4 km od szkoły.

3. Linie dowożące uczniów do szkół w Zdziechowie, Szczytnikach Duchownych i Jankowie Dolnym funkcjonować będą na zasadzie linii ogólnodostępnych. Do autobusu na każdym przystanku będzie mógł wsiąść podróżny, który zakupi bilet jednorazowy i wysiąść na dowolnym przystanku tej linii. Przystanki końcowe tych linii to poszczególne szkoły na terenie gminy.

Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany po 27 grudnia 2022r. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych rozwiązaniach w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Funkcjonujące obecnie na terenie Gminy Gniezno linie MPK będą kursować od stycznia 2023r.  bez zmian.

euromatpol

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła